Program

I

Bošnjačka Demokratska Zajednica (BDZ) politička je stranka čiji je cilj očuvanje nacionalnog identiteta Bošnjaka u svjetlu tradicionalnih, moralnih, duhovnih i univerzalnih vrijednosti, u političkom i privrednom ambijentu dostojnom čovjeka.

Bošnjačka demokratska zajednica je osnovana radi ostavrivanja političkih ciljeva demokratskim oblikovanjem političke volje građana i učešćem na izborima, vršenjem vlasti, kao i djelovanjem u opoziciji, i kao takva predstavljaće i zastupati interese Bošnjačke nacionalne manjine, štititi i unapredjivati prava njenih pripadnika, u skladu sa ustavom , zakonom , medjunarodnim standardima i drugim općim aktima , kao i statutom stranke.

II

BDZ je stranka centra sa uravnoteženim odnosom prema tradicionalnim vrijednostima, socijalnoj pravdi i slobodnom tržištu.

Srednji put je uvjet ravnomjernog razvoja društva na personalnom, porodičnom i kolektivnom nivou.

Sreća, kao uzvišeni životni ideal, ostvariva je isključivo u ravnoteži napajanja duhovnih, mentalnih i materijalnih ljudskih potreba.

Koncept sredine jedini je garant zaštite pojedinca i zajednice od devijacija krajnosti, isključivosti i netrpeljivosti.

III

Sloboda je osnovna odrednica potpune i karakterne ličnosti. Pravo na punu slobodu polaže svaki pojedinac rađanjem, što predstavlja Božiji dar, proistekao iz blagodati razuma, čime se čovjek odlikuje nad ostalim živim bićima.

IV

Smatramo da su Bošnjaci autohton narod u Srbiji sa punim pravom na ustavnu konstitutivnost. U tom cilju BDZ će se zalagati za promjenu ustava, kao i za promjenu državnih simbola i himne.

V

Sandžak je regija sa historijskim, geografskim, etničkim, privrednim, saobraćajnim i drugim posebnostima, te u tom cilju BDZ se zalaže za autonomnu regiju Sandžak, uz uvažavanje integriteta i suvereniteta države.

VI

BDZ teži evroatlanskim integracijama, što je interes svih naroda na ovom prostoru.

Evroatlanskim integracijama se relativiziraju međudržavne granice, što olakšava komunikaciju i saradnju među narodima i građanima, te doprinosi povezivanju Bošnjaka koji žive u više balkanskih država.

VII

Privredni razvoj je neophodno bazirati na slobodi tržišta u ambijentu zdrave konkurencije. BDZ se zalaže za razvoj malih i srednjih preduzeća. Svi razvojni projekti moraju podrazumijevati ekonomski održivi razvoj. Kroz dugoročnu edukaciju, nužno je oživjeti etičke tradicionalne vrijednosti u poslovanju, jer su poštenje, odgovornost i tačnost osnovi profesionalizma. Budući privredni razvoj neophodno je bazirati na očuvanju postojećih privrednih grana, kao što su tekstilna i drvna industrija, i oživljavanju poljoprivrede, naročito stočarstva, što bi prirodno pratio razvoj seoskog i turizma uopće.

BDZ će podržati sve razvojne projekte u sferi energetike, u pogledu iskorišćavanja prirodno obnovljivih resursa, kao što su rječni potencijali, vjetrovi i solarna enrgija.

Uz izvjestan podsticaj, ubiranje i prerada ljekovitog bilja prerasla bi u uspješnu privrednu granu.

Važno je podstaći i oživljavanje tradicionalnih zanata i domaće radinosti.

Pretpostavka privrednog razvoja je izgradnja kvalitetne infrastrukture i saobraćajne mreže, prije svega autoputa i aerodroma u Sandžaku.

Potrebno je hitno reformirati administraciju lokalnih uprava, kao i policijske, tužilačke i pravosudne organe, kako bi se korupcija i organizirani kriminal sveli na minimum.

Nužno je poduzeti sve raspoložive mjere radi zaštite zdrave privrede od narko i drugih vidova prljavog kapitala.

  • O stranci

    O stranci

  • Facebook

  • Twitter