Plan delovanja stranke BDZ u cilju ostvarivanja rodne ravnipravnosti

 

Na osnovu člana 48 i 74 Zakona o rodnoj ravnopravnostri (službeni glasnik RS br 52/2021) i Statuta BDZ-a, predsedništvo stranke je donelo:

PLAN DELOVANJA U CILJU OSTVARIVANJA RODNE RAVNOPRAVNOSTI I URAVNOTEŽENE ZASTUPLJENOSTI POLOVA U ORGANIMA STRANKE I PRILIKOM PREDLAGANJA KANDIDATA ZA IZBORE POSLANIKA I ODBORNIKA U PERIODU 2022.-2026. GODINE

U skladu sa Zakonom o rodnoj ravnopravnosti,  uravnotežena  zastupljenost polova  obezbedjuje se prilikom predlaganja kandiata za narodne poslanike i odbornike na način i u skladu sa propisima kojima se uredjuje izborni proces. Uravnoteženost i zastupljenost postoji kada je prisustvo jednog od polova izmedju 40-50 posto u odnosu na drugi pol.

U skladu sa navedenim Zakonom kao i medjunarodnim Konvencijama o rodnoj ravnopravnosti BDZ se obavezuje na poštovanje ovih principa i tom prilikom će predlagati kandidate za izbore za narodne poslanike i odbornike najmanje sa 40 posto zatupljenosti jednog od polova.

Načelo rodne ravnopravnosti je temelj vrednosti modernog demokratskog društva, zasnovano na jednakosti ljudskih bića kao pripadnika ljudske zajednice. Načelo rodne ravnopravnosti polazi od toga da svako ljudsko biće ima pravo da razvije svoje sposobnosti, usavršava se i napreduje u realizaciji i potvrdjivanju svojih ličnih kapaciteta.

Shodno navedenom Bošnjačka demokratska zajednica u narednom periodu definiše sledeće ciljeve:

 

 1. Ohrabrivanje žena za prihvatanje javnog i političkog angažovanja
 2. Ravnopravnost učešća oba pola u donošenju odluka
 3. Ravnomerna zastupljenost muškaraca i žena u svim organima stranke
 4. Prevazilaženje stereotipa o predrasuda o ženskim sposobnostima
 5. Jednako pravo na informisanost i jednaka dostupnost politika
 6. Primena kvota od 40 posto u organima stranke
 7. Primena kvota od 40 posto manje zatupljenog pola prilikom kandidovanja za narodne poslanike i odbornike.
 • O stranci

  O stranci

 • Facebook

 • Twitter