Osnivački akt

Na Osnivačkoj skupštini, dana 25. 12. 2010.godine, doneta je

O D L U K A

O OSNIVANJU BOŠNJAČKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE

NAZIV, SEDIŠTE I ADRESA

Član 1.

Naziv stranke: Bošnjačka demokratska zajednica, Novi Pazar
Skraćeni naziv stranke : BDZ, Novi Pazar
Sedište stranke je u Novom Pazaru, ulica

PROGRAMSKI CILJEVI STRANKE

Član 2.

Osnovni programski ciljevi i zadaci stranke su:
- zastupanje i predstavljanje interesa pripadnika Bošnjačke nacionalne manjine;
- negovanje Bosanskog jezika i pisma, kulture i i očuvanje nacionalnog identiteta;
- pospešivanje veza pripadnika Bošnjačke nacionalne zajednice sa narodima i narodnostima sa kojima žive, odnosno sa kojima ih vezuje svakodnevni život;
- aktivno učešće u izgradnji i u očuvanju interesa Bošnjačke nacionalne zajednice u zemlji i inostranstvu u izgradnji društva socijalne pravde, očuvanju potpune ravnopravnosti bez obzira na versku i polnu pripadnost i ostvarivanja saradnje međusobnog razumevanja i uzajmnog uvažavanja
- aktivno učešće Bošnjačke nacionalne zajednice u održavanju i izgradnji pravne države, kao stub savremenog bivstvovanja zajednice i aktivni angažman na ostvarivanju saradnje, negovanja i razvijanja odnosa sa regionalnim i međunarodnim organizacijama
- okupljanje članova Bošnjačke nacionalne zajednice i simpatizera na sprovođenju programa Stranke i ostvarivanju političkih ciljeva i podržavanje težnji društvenog samoorganizovanja i osnivanja institucija i udruženja kojim je zajednički cilj očuvanje nacionalnog identiteta
- Stvaranje i jačanje institucija čijim radom se ostvaruje integracija i ravnopravni tretman pripadnika Bošnjačke nacionalne zajednice u društvu
- Aktivno učešće Bošnjačke nacionalne manjine u izgradnji i održavanju društva socijalne pravde i smanjenju jaza između bogatih i socialno ugroženih, kao i puna i intenzivna saradnja Bošnjačke nacionalne zajednice sa drugim nacionalnim zajednicama i svim društvenim grupama
Programom Stranke bliže se opisuju politička načela, ciljevi i vrednosti za koje se Stranka zalaže.

LICE OVLAŠĆENO ZA ZASTUPANJE

Član 3.

Lice ovlašćeno za zastupanje i podnošenje prijave za upis Stranke u registar kod Ministrastva za drzavnu upravu i lokalnu samoupravu je Emir Elfić, dipl. ekonomista, iz Novog Pazara, ulica AVNOJ-a K/21, JMBG 310897783913.

DATUM DONOŠENJA ODLUKE

Član 4.

Ova Odluka je doneta 25. 12. 2010.godine, na Osnivačkoj skupštini u Novom Pazaru.
Predsjednik Osnivačke skupštine
Amela Lukač-Zoranić

  • O stranci

    O stranci

  • Facebook

  • Twitter